Rozpoczynamy kampanię ,,Mniej śmieci = więcej życia”

Mar 19, 2018 | Blog

Celem edukacyjnej kampanii „Mniej śmieci = więcej życia” jest zwrócenie uwagi na problem ekologiczny związany z niewłaściwą segregacją odpadów. Dzięki kampanii uczniowie oraz rodziny z dziećmi mają nabywać dobre praktyki postępowania z odpadami, począwszy od świadomych zakupów i ograniczania wytwarzanych śmieci, przez ich segregację w domu, szkole oraz miejscach pracy. Niestety społeczeństwo nadal nie zdaje sobie sprawy jakim zagrożeniem dla zdrowia ludzi i środowiska jest nieprawidłowa gospodarka odpadami. W ramach akcji uczniowie szkół podstawowych oraz rodziny z dziećmi będą mieli okazję odwiedzić interaktywną wystawę ekologiczną.

Nauka poprzez zabawę to najlepszy znany dotąd sposób przyswajania wiedzy. Z takiego założenia wyszliśmy organizując edukacyjną wystawę „Mniej śmieci = więcej życia”, której celem jest promocja segregacji odpadów i recyklingu. Chcemy poprzez zaangażowanie uczestników i elementy zabawy przekonać do głębszego zastanowienia się nad naszymi codziennymi wyborami, a także przekazać cenną wiedzę w zakresie ekologii i gospodarki odpadami. W pełni interaktywna wystawa dedykowana jest zarówno uczniom szkół podstawowych, jak również rodzinom z dziećmi. Całość składa się z kilkunastu urządzeń edukacyjnych, dzięki którym uczestnicy będą mieli okazję uruchomić wszystkie swoje zmysły: ruchowe, dotykowe, słuchowe i wzrokowe. Wystawa została zaprojektowana w taki sposób, by nawet przy zmniejszonej ilości eksponatów nadal stanowiła atrakcyjną edukacyjnie wartość.

0 komentarzy